MÁY BUỘC ĐẦU XÚC XÍCH TỰ ĐỘNG AK-400 1 ĐẦU BUỘC (TMTP-GA06)

5